Braintraining

GG0511_Braintaining M

Fel, feller, felst

Hoe knallender, hoe beter.

Waar komt die voorkeur van kinderen voor felgroen en knaloranje eigenlijk vandaan? De verklaring is niet zo ingewikkeld: die kleuren kunnen ze beter zien. Hun zicht is nog niet helemaal ontwikkeld en fel springt dan letterlijk het meest in het oog.

Braintraining

GG0211_Braintraining

Vroeg naar bed, slim weer op

Kinderen die vroeg naar bed gaan, kunnen zich niet alleen beter concentreren, ze worden ook intelligenter. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek. De wetenschappers baseren
hun conclusies op een studie onder achtduizend kinderen van 4 jaar oud. Kinderen die elke avond stipt op tijd naar bed gaan en de aangeraden elf uur in dromenland zijn, doen het beter op school. Ze zijn beter in taal, lezen en rekenen. Uit eerder onderzoek komt al naar voren dat ook basisschoolkinderen profiteren van een goede nachtrust: ze zijn alerter en scoorden hoger op geheugentaken. Om in je achterhoofd te houden als je kind je met zijn ‘kan-niet-slapen-hondenogen’ verleidt.