Hulp vragen

0810_Hulp vragen_03

We vinden het allemaal fijn om iemand anders te helpen, blijkt uit onderzoek.
Toch vindt iedereen het moeilijk om hulp te vragen, blijkt uit weer een ander
onderzoek. En als iemand ons tóch helpt, voelen we ons enorm bezwaard.
Iets gaat hier dus mis, maar wat?